Wiersze Wybrane, page 179
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		The Asylum
		-------------------------------------------------------------

		here time has congealed
		like the blood in the veins of a dead man
		bandages of dried leaves
		bundle the stiffened corpse

		the perfect dream
		is not disturbed
		by a rustle of pigeon wings
		or a murmur of a fountain

		the pharaoh in papyri
		indulges painted-facedly
		a sudden tree flowering

		on immobile ligaments
		a fly-by breeze
		plays brief interludes

		otherwise silence
		
   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		Azylum
		-------------------------------------------------------------

		tutaj czas zakrzepł
		jak krew w żyłach umarłego
		bandaże z uschłych liści
		owijają stężałe ciało

		doskonałego snu
		nie przerywa
		szum gołębich skrzydeł
		ani szelest fontanny

		faraon w papirusach
		namalowaną twarzą
		pobłaża
		nagłemu kwitnieniu drzewa

		na nieruchomych ścięgnach
		krótkie interludia
		wygrywa przelatujący wiatr

		poza tym cisza

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up