Wiersze Wybrane, page 184
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("one more remembrance...")
		-------------------------------------------------------------

		one more remembrance
		just now i wrote a word
		i am older by a word
		by two
		by three
		by a poem

		older -- what does it mean older

		within the abstraction named history
		i was given a narrow range
		from here -- to there

		i am bulging

		within the abstraction named economics
		i was commanded to live

		within the abstraction named time --
		i wander
		i get lost
		and wander

		in the Metropolitan Museum
		in the Egyptian sculpture section
		a stone smiles with womanly lips
		
	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("jeszcze jedno wspomnienie...")
		-------------------------------------------------------------

		jeszcze jedno wspomnienie
		przed chwilą napisałam słowo
		jestem starsza o słowo
		o dwa
		o trzy
		o wiersz

		starsza -- co to znaczy starsza

		w abstrakcji którą nazwano historia
		wyznaczono mi wąski przedział
		stąd -- dotąd

		rosnę

		w abstrakcji którą nazwano ekonomia
		nakazano mi żyć

		w abstrakcji którą nazwano czas --

		błądzę
		gubię się
		i błądzę

		w Metropolitan Museum
		w dziale egipskiej rzeźby
		kamień uśmiecha się kobiecymi ustami

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up