Wiersze Wybrane, page 186
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("the taming of words...")
		-------------------------------------------------------------

		the taming of words
		is more difficult
		than the taming of tigers
		surprised by their own agility
		they slink through grasses
		slithering catlike upon the trees
		moving their lips
		from up close
		the smell of meat and down
		the sharp smell of blood
		one must grow to love them all
		for the show
		to be a hit

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		***("oswajanie slow...")
		-------------------------------------------------------------

		oswajanie słów
		jest trudniejsze
		niż oswajanie tygrysów
		one własną zwinnością zdumione
		przeciągają wśród traw
		wpełzają kocio na drzewa
		poruszają wargami
		z bliska
		zapach mięsa i pierza
		ostry zapach krwi
		trzeba pokochać je wszystkie
		aby popis
		wypadł pomyślnie

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up