Wiersze Wybrane, page 189
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("they show me words")
		-------------------------------------------------------------

		they show me words
		they say
		the scent of a rose may be found in a word

		but I find paper paper and paper
		neither scent
		nor color

		I know
		that a sheaf of sparks
		when the workers weld streetcar rails
		while we stand in a circle
		two ten-year-old boys and I
		a sheaf of sparks
		means light a whole lot more
		than the word light
		and when my quadriplegic acquaintance in a wheelchair
		bites off a piece of bread which I give him
		then the tilt of his head
		the motion of his jaws
		has in itself more of life
		than the word life

	Polish text Copyright 1895 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		***("pokazuja mi slowa")
		-------------------------------------------------------------

		pokazują mi słowa
		mówia
		zapach róży można odnaleźść w słowie

		a ja znajduję papier papier i papier
		ani zapachu
		ani koloru

		i wiem
		że snop iskier
		gdy robotnicy spawają szyny tramwajowe
		a my stoimy kołem
		dwóch chłopców dziesięcioletnich i ja
		snop iskier
		znaczy o wiele bardziej światło
		niż słowo światło
		i gdy mój znajomy sparaliżowany w fotelu na kólkach
		odgryza kawałek chleba ktory mu podaję
		to przechylenie jego głowy
		ruch szczęk
		ma w sobie więcej życia
		niż słowo życie

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up