Wiersze Wybrane, page 190
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("To make a poem -- once...")
		-------------------------------------------------------------
		 
		To make a poem -- once a pain was all that sufficed,
		in tissues vibrating, and a store of words no bigger
		than an animal's cry. Now a concept and a reason are
		needed, and comparative explorations into the depths
		of dictionaries. Now there are surgeries on words,
		word-hybrids, half-words, quarters-words, and now there
		is the double-meaning of letters swollen with wisdom.
		And my desire -- a nightingale's chick -- sits silent,
		stupified by all these musical scores and instruments.
		And when you demand of me meaning, I feel the branch which
		is holding up a thin nest break with a snap under the
		weight of a thrown down from on high grand piano.

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

	***(Stworzyc wiersz -- kiedys wystarczyl wibrujacy bol...)
	-------------------------------------------------------------
	 
	Stworzyć wiersz -- kiedyś wystarczył wibrujacy ból w tkan-
	kach i zasób słów nie większy od krzyku zwierzęcia. Teraz
	potrzebna jest koncepcja i racja, i exploracje porownawcze
	w głębiny słowników. Są zabiegi chirurgiczne wokół słów,
	są słowa hybrydy, pół-słowa, ćwierć-słowa i jest dwuznacz-
	ność liter spuchniętych od mądrości. I pragnienie moje --
	piskle słowicze milczy ogłupiałe od tych wszystkich par-
	tytur i instrumentów. I kiedy żądacie ode mnie znaczenia,
	czuję, jak gałąź podtrzymujaca cienkie gniazdo łamie się
	z trzaskiem pod ciężarem zrzuconego fortepianu.

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up