Wiersze Wybrane, page 191
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("I like to write poems.")
		-------------------------------------------------------------

		I like to write poems. In a poem as at a rally the mood
		festers, a cry explodes the form, and the emotion sweeps in
		with a huge red flag.

		A poem is not submitted to censorship, pokes fun at the
		helpless angels abjectly folding silken wings, heckles God,
		and abuses its creator. A poem is an element.

		O working class, I prayed, O huge red flag-waving class,
		O powerful class, O brave class, O rallying she-lover,
		O birds of a dark feather, O element mine, come, let us
		bury God under a gooseberry bush and dance upon the fresh
		grave in a show of green!

		Would only that this angel not eavesdrop and expose our
		conspiracy before its time...

		I suspect purple. In Egypt it was the color of mourning.

		Cleopatra would invest it

		after the death of caesar
		before she died

		alone by herself.

		I fancy red!

	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("Lubie pisac wiersze.")
		-------------------------------------------------------------

		Lubię pisać wiersze. W wierszu jak na wiecu temperament
		wrze, krzyk rozsadza formę i uczucie wieje wielkim czer-
		wonym sztandarem.

		Wiersz nie poddaje się cenzurze, kpi sobie z bezradnych
		aniołów załamujących jedwabne skrzydła, wyzywa boga
		i poniewiera swym stwórcą. Wiersz jest żywiołem.

		Klaso robotnicza, modliłam się, klaso powiewająca wielkim
		czerwonym sztandarem, klaso potężna, klaso dzielna, ko-
		chanko wiecująca, ptactwo ciemnopióre, żywiole mój, chodź,
		pogrzebiemy boga pod krzakiem agrestu i na świeżym grobie
		zatańczymy zielono!

		żeby tylko ten anioł nie podsłuchał i nie wydał naszego
		spisku przedwcześnie...

		Podejrzewam fiolet. W Egipcie był to kolor żałoby.

		Ubierała się weń Kleopatra

		po smierci cesarza
		nim umarła

		sama.

		Lubię czerwień!

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up