Wiersze Wybrane, page 193
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("women are prized for looks...")
		-------------------------------------------------------------

		women are prized for looks
		men for the shadow of long eyelashes
		and poets for hiding in a word
		the bird nation of blue-green feelings

		at night -- made oblong by the slender knees of the moon
		they come out on a very white light-overgrown hillock
		they kneel at the dead bird of silence
		they whisper prayers engorged in a tropical pain

		above them just opposite the immobile moon
		mosquitos of dread hum on see-through wings
		then rain falls -- and home go the poets
		toting fledgling words -- under the wet raincoats
		
   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		***("kobiety ceni sie za urode...")
		-------------------------------------------------------------

		kobiety ceni się za urodę
		mężczyzn za cień od rzęs długich
		a poetów za to że w słowie
		kryją ptactwo wzruszeń seledynowych

		nocą -- podłużną od wysmukłych kolan księżyca
		wychodzą na bardzo biały światłem porosły pagórek
		klęczą nad martwym ptakiem ciszy
		szepcząc modlitwy nabrzmiałe tropikalnym bólem

		ponad nimi naprzeciw nieruchomego księżyca
		komary lęku brzęczą przezroczystymi skrzydłami
		a potem pada deszcz -- i do domu wracają poeci
		pisklęta słow chowając -- pod zmokłymi płaszczami 

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up