Wiersze Wybrane, page 198
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("the sidewalk quilted with flowers...")
		------------------------------------------------------

		the sidewalk quilted with flowers has turned green
		and Kant himself is as the radishes fresh and fragrant
		I am biting their flesh apart and testing on my tongue
		the sharp taste of the argument

		I swallow philosophy
		someone once warned
		that wisdom is to be chewed into single strands
		I drink love in gulps
		and when it is called for
		I have more tears than an oceanful

		whiteness -- the alchemy of water and soap
		greenery -- the tangled nerve conduits of plants
		in two clenched fists I hold the not understood world
		meanwhile outside the window the dawn rises like a river
		and in the market the stands are taken into heaven by the row.

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		***("zazielenil sie chodnik haftowany w kwiaty...")
		-------------------------------------------------------------

		zazielenił się chodnik haftowany w kwiaty
		i Kant jest jak rzodkiewki świeży i pachnący
		rozgryzam miąższ i na języku czuję
		smak ostry argumentu

		połykam filozofię
		ktoś ostrzegał
		że mądrość należy przeżuwać na pojedyncze włókna
		haustami piję miłość
		a gdy trzeba
		mam wiecej łez niż ocean

		biel -- alchemia mydła i wody
		zieleń -- splątane nerwy łodyg
		w obydwu zaciśniętych dłoniach trzymam świat niepojęty
		a tymczasem za oknem świt wzbiera jak rzeka
		i na rynku stragany w niebo wstępują rzedem

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up