Wiersze Wybrane, page 199
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("in springtime...")
		-------------------------------------------------------------

		in springtime
		from within the earth out come branch-like shapes
		and shake their bunchy pates
		and even the churches's spires
		take on the greenery's unhealthy sheen

		my acquaintance Malgorzata
		(last name fancy)
		is beaming
		is clapping hands
		at the thought of a new dress
		already for spring

		on a slab of a sarcophagus I in white
		vis-a-vis a tree
		was pondering
		a passing bird
		it snagged a branch with its wing
		the wing was green
		and green feathers
		were hanging on the branch
		an explosion

		suddenly amidst the city
		all the cellars open
		and up and out
		smelling of rat and mildew
		slithers out
		spring

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
				
		***("na wiosnę...")
		-------------------------------------------------------------

		na wiosnę
		wychodzą z ziemi gałęziste kształty
		trzęsą rosochatymi łbami
		i nawet wieże kościołow
		przybierają niezdrowy odcień zieleni

		moja znajoma Małgorzata
		(nazwisko egzotyczne)
		uśmiecha się
		klaszcze w ręce
		na myśl o nowej sukni
		już wiosennej

		na płycie sarkofagu biała
		drzewa naprzeciw
		myślałam
		przefruwający ptak
		zawadził skrzydłem o gałąź
		skrzydło było zielone
		i zielone pierze
		zawisło na gałęzi
		eksplozja

		nagle pośrodku miasta
		wszystkie piwnice otwarte
		i w górę
		pachnąca szczurem i pleśnią
		wypełza
		wiosna

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up