Wiersze Wybrane, page 202
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		May
		-------------------------------------------------------------

		from a black top hat
		it draws fistfuls of flowers
		ever greener now
		Planty*
		wall-hug the city of Kraków

		and in the city itself a sister
		pretty small slender
		hangs handfuls of smiles
		from tiny brown branches
		ever greener now
		ever more tender

		men stop
		stupefied birds fall silent
		and the rain
		so lost in her eyes that
		it fell
		thinking it was heavens

	*Planty = a narrow strip of parkland around the old town of Kraków

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		Maj
		-------------------------------------------------------------

		z czarnego cylindra
		wyciąga garście kwiatów
		coraz zieleniej
		Planty
		obejmują miasto Kraków

		a w mieście siostra
		nieduża wąska
		garście uśmiechów zawiesza
		na brunatnych gałązkach
		coraz zieleniej
		coraz tkliwiej

		mężczyźni przystają
		odurzone milkną ptaki
		i deszcz
		tak się w jej oczy zagapił
		że spadł
		bo myślał że niebo

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up