Wiersze Wybrane, page 203
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 


		untitled ("O Malgorzatka like a lithe branch")
		-------------------------------------------------------------

		O Malgorzatka like a lithe branch
		the mouth of which lodges in warm cat fur
		in your greedy hands you clasp
		a chocolate-revved fluttering heart
		O Malgorzatka
		do not open the door
		do not come out into the sun

		my sister you are
		and so I warn you
		life stretching itself out
		curls its lip and bares its teeth
		awash in fresh blood -- O Malgorzatka
		do not let your slender clavicles tremble

		do not let the scents
		penetrate to your pillows
		when rolled up in bed -- do not let
		the colors dwell under your eyelashes
		do not smooth the fur of cats
		when leaning against doors
		do not cry
		hide your mouth
		hide the palms of your hands
		at least under the seven lock and keys of green acacia leaves
		the wind which travels the sky
		the sun's ray
		awaits you in the foyer
		to take you a frail stalk
		to nudge you into hot sand

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
				
		***("Malgorzatko jak galaz wiotka")
		-------------------------------------------------------------

		Małgorzatko jak gałąź wiotka
		której usta mieszkają w ciepłym futrze kota
		w dłoniach łakomych zaciskasz
		trzepoczące z czekolady serce
		Małgorzatko
		drzwi nie otwieraj
		nie wychodź na słońce

		siostrą mi jesteś
		więc cię ostrzegam
		życie przeciągające się podłużnie
		wargi kurczy i zęby odsłania krwią świeżą
		umyte -- Małgorzatko
		niech ci nie drżą obojczyki szczupłe

		nie pozwól zapachom
		przenikać do twoich poduszek
		w łóżku skulona -- nie daj
		kolorom pod rzęsami mieszkać
		nie gładź futra kotów
		o drzwi oparta
		nie płacz
		schowaj usta
		ukryj dłonie
		choćby pod siedem zamków z liści akacji zielonej
		wiatr który niebem wędruje
		słońca promień
		w sieni czeka
		aby ciebie wątłą łodyżkę
		w gorący piasek strącić

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up