Wiersze Wybrane, page 205
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("a plant's soul is in the sun...")
		-------------------------------------------------------------

		a plant's soul is in the sun
		an animal has the sun within itself
		for example one can see this precisely
		in the lion's head
		from which radiate
		rays
		the lion is collected and watchful
		the sun shines

		we do not use proper names
		for moments -- yet we should

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("rosliny dusza jest w sloncu...")
		-------------------------------------------------------------

		rosliny dusza jest w słońcu
		zwierzę ma słońce w sobie
		na przykład widac /to dokładnie
		w głowie lwa
		od której koliście odchodzą
		promienie
		lew jest skupiony i czujny
		świeci słońce

		nie używamy imion własnych
		na chwile -- a powinniśmy użyć
		
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up