Wiersze Wybrane, page 206
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		Marigolds or the biological cycle
		-----------------------------------------------------------
		 
		they were scarcely eighteen years old
		the nurse brought them in the morning
		still blind
		dressed in fog
		 
		at noon
		they were already thirty
		they openned their golden eyes widely
		their unfurled leaves
		barely fit in the vase
		 
		the evening came
		and i took them out to trash
		tiny shriveled
 
    Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		Margerytki albo cykl biologiczny
		-----------------------------------------------------------
		 
		nie miały wiecej niż osiemnaście lat
		siostra przyniosła je rano
		jeszcze ślepe
		mgłą ubrane
		 
		w południe
		miały już lat trzydzieści
		szeroko otwierały złote oczy
		rozpostarte liście
		z trudem mieściły się w wazonie
		 
		przyszedł wieczór
		i wyniosłam je do kubła na smieci
		malutkie pomarszczone
 
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up