Wiersze Wybrane, page 210
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		In Halfmoon Frames
		-------------------------------------------------------------

		motherhood
		hands and lips full of grace
		the very calm hair
		traces the face's oval
		from gold-edged clouds
		as if from sleek cool thighs
		a summer day is born
		a rivulet of warmth
		between cloud and cloud
		down it flows

		the weather clasps in its palm
		the gray spherical earth
		and with gold
		suffuses her from the inside
		which is why the contours of tree leaves smile
		as well as why a dark beetle
		dim brown of fur
		lodged on a heavy stalk
		spreads dreamy wings

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
				
		W półokrągłych ramkach
		-------------------------------------------------------------

		macierzyństwo
		łask pełne ręce i usta
		włosy bardzo spokojne
		rysują owal twarzy
		z chmur podbrzeżonych złotem
		jak z wąskich chłodnych nóg
		rodzi się letni dzień
		strumykiem ciepła
		pomiędzy chmurą i chmurą
		spływa

		pogoda zamyka w dłoni
		szarą kulistą ziemię
		i złotem
		napełnia ją od wewnątrz
		więc uśmiechają się kontury drzew liści
		a także ciemny chrząszcz
		w brązowym futrze
		na cięzkim kłosie
		skrzydła senne rozpina

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up