Wiersze Wybrane, page 211
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		Before the Birth		
		-------------------------------------------------------------

		Mother of God the pretty small
		like a chilled briar
		paused by a window upon snow
		so many stars whirred around
		so many silver stars dropped from heavens
		on the incised moon of her smile

		then the windows went silent
		one after another
		sparser
		cloudier
		lonelier
		mirrored in eyes and lips

		fingers would freeze
		fingers would stiffen
		doorknobs would chill with no mercy
		upon the face incised from tissue
		the smile had gone

		the holy angels flew in
		gloria gloria -- they sung -- hosanna
		lonely Christ walked the darkened sky
		tending to the lambs of clouds
		Mother of God was assumed into heaven
		climbing on tiptoe

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
				
		Przed narodzeniem
		-------------------------------------------------------------

		Matka Boska taka niewielka
		jak zziębnięty krzak głogu
		przystanęła za oknem na śniegu
		tyle gwiazd wirowało naokół
		tyle srebrnych gwiazd z nieba spadało
		na wycięty księżyc jej uśmiechu

		potem milkły okna
		okno za oknem
		coraz rzadziej
		chmurniej
		samotniej
		odbijały się w oczach i ustach

		marzły palce
		kostniały palce
		bezlitośnie ziębiły klamki
		na wyciętej z bibułki twarzy
		zgasł uśmiech

		przyfrunęli święci aniołowie
		gloria gloria -- śpiewali -- hosanna
		ciemnym niebem szedł samotny Chrystus
		i baranków poganiał chmury
		Matka Boska wstąpiła do góry
		na uniesionych palcach

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up