Wiersze Wybrane, page 213
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("Marianne c'est la petite...")
		-------------------------------------------------------------

		Marianne c'est la petite
		there under that bare wall
		with elbow smudges the tears
		her face looks blanched and small

		on the tall the narrow
		with ribbons unfurled
		framed in the tight wood
		departed the beloved

		salty glistens solitude
		and is of color green
		two eyes through the fingers
		under a wall so steep

     Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		***("Marriane c'est la petite...")
		-------------------------------------------------------------

		Marianne c'est la petite
		tam pod tą gołą scianą
		łokciem rozmazuje łzy
		twarz ma bladą i malą

		na tym wysokim wąskim
		z wiejącymi wstążkami
		w ciasne drzewo oprawny
		odjechał ukochany

		słono świeci samotność
		i barwę ma zieloną
		dwoje oczu przez palce
		pod ścianą taką stromą

			Halina Poświatowska, Polish, 1960s.

up