Wiersze Wybrane, page 214
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		In Front of the Painting
		-------------------------------------------------------------

		who will understand
		the courage of your body

		who will read to the end
		the needed submission of brow

		the tender purple of touch
		gold in the backdrop

		and below the hair
		a twilight
		full of live trembling stars
		
	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		naprzeciw obrazu
		-------------------------------------------------------------

		kto zrozumie
		odwagę twojego ciała

		kto odczyta do końca
		potrzebne oddanie brwi

		tkliwy fiolet dotyku
		złoto w tle

		i poniżej włosów
		zmierzch
		pełen żywych drgających gwiazd

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/up