Wiersze Wybrane, page 218
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("here are the bird voices...")
		-------------------------------------------------------------

		here are the bird voices
		and the scent of a bursting tree
		the dawns with which the earth goes golden
		in a lazy spin

		here are my hands
		and your hands
		and the holly of desire
		growing fast within me

		everyday
		I juxtapose the green against the black
		the sun  I take up  in  hands
		I look at it from up close

		I do not leave it
		not even at night
		not even in a dream

		dark is the other side of life
		
   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		***("tutaj sa glosy ptasie...")
		-------------------------------------------------------------

		tutaj są głosy ptasie
		i zapach pękającego drzewa
		świty którymi się złoci
		w leniwym obrocie ziemia

		tutaj są moje ręce
		i twoje ręce
		i ostrokrzew pragnienia
		rozrastający się we mnie

		codziennie
		czerni przeciwstawiam zieleń
		słońce  biorę  do  rąk
		oglądam z bliska

		nie rozstaję się z nim
		nawet w nocy
		nawet we śnie

		ciemna jest druga strona życia

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up