Wiersze Wybrane, page 220
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("I had trouble with the English philosophical
		terminology...")
		-------------------------------------------------------------

		I had trouble with the English philosophical terminology
		-- Rao would explain it to me beautifully and patiently

		I can be or not
		when I am
		well then I am
		well then I know that I am

		and when I am not
		then I do not know
		about my growing
		or about the gentle path of circumference
		or about the sun's expansion

		I say nothing
		I do not think

		in deep concentration
		I exist

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		***("mialam klopoty z angielska terminologia filozofczna")
		-------------------------------------------------------------

		miałam kłopoty z angielską terminologią filozoficzną
		-- Rao mi to ślicznie i cierpliwie wyjaśniał

		mogę być albo nie
		kiedy jestem
		no to jestem
		no to wiem że jestem

		a kiedy mnie nie ma
		to nie wiem
		ani o rośnięciu moim
		ani o łagodnej drodze obwodu
		ani o ekspansji słońca

		nie mowię nic
		nie myślę

		w skupieniu głębokim
		trwam

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up