Wiersze Wybrane, page 221
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		The Smallest Thing
		-------------------------------------------------------------

		from the joining of elements
		a bit of albumen comes
		from a bit of albumen
		a living organism happens
		a flower
		a tree
		a little monkey
		a human

		the atoms of elements are dancing
		this dance
		is the live born again plasma
		a smile
		a pain
		a smile

		the tiny particles of atoms
		stretch like cats
		before jumping
		a jump is a drawing of a bow
		a denser packing of wave
		the tiniest one of all
		it is life
		it is death?

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
				
		Rzecz najmniejsza
		-------------------------------------------------------------

		z połączenia pierwiastków
		powstaje drobina białka
		z drobin białka
		powstaje żywy organizm
		kwiat
		drzewo
		małpka
		człowiek

		atomy pierwiastków tańczą
		ich taniec
		jest żywą odradzającą się plazmą
		uśmiechem
		bólem
		uśmiechem

		cząsteczki atomów
		pręzą się jak koty
		nim skoczą
		skok jest napięciem
		zagęszczeniem fali
		najdrobniejszej
		życiem
		śmiercią?

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up