Wiersze Wybrane, page 223
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		A certain aspect of civilization
		-----------------------------------------------------------
	
		from the stone age
		straight into the ill-boding dust
	
		they love stone
		stone is like the body
		warm and submissive to the hands
	
		but here they are being brought matter
		exchanged as vibrations
		in every vibration death
	
		they love fire
		the fire which digests the flesh
	
		but here they are being brought a discreet
		funeral rite
	
	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
	
		Pewien aspect cywilizacji
		------------------------------------------------------------
	
		z epoki kamiennej
		prosto w pył złówróżebny
	
		oni kochają kamień
		kamień jest jak ciało
		ciepły rękom uległy
	
		a tu im niosą materię
		rozmienioną na drgania
		w każdym drgnieniu śmierć
	
		oni kochają ogień
		ogień który trawi ciało
	
		a tu im niosą dyskretny
		pogrzebowy obrządek
	
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up