Wiersze Wybrane, page 224
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("first a preparation:...")
		-------------------------------------------------------------

		first a preparation:
		the hand of Muzio Scevola
		cut off at the shoulder
		dried out as tinder

		next an apprehension
		of hue:
		a house to flames sacrificed
		a world in a flame
		every sunrise
		grows tall as a holocaust firework

		and an understanding
		of why
		Rome burned down
		of ceasar's will

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
				
		***("najpierw przygotowanie:...")
		-------------------------------------------------------------

		najpierw przygotowanie:
		ręka Mucjusza Scewoli
		od ramienia odcięta
		wysuszona na drzazgę

		następnie przyswojenie
		koloru:
		dom płomieniom oddany na pastwę
		świat w płomieniu
		każdy wschód słońca
		fajerwerkiem całopalnym wyrasta

		i zrozumienie
		dlaczego
		Rzym spłonął
		z woli cesarza

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up