Wiersze Wybrane, page 225
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("in heaven on gardening beds...")
		-------------------------------------------------------------
		
		in heaven on gardening beds
		warm feelings grow
		the human
		a tiny animal wearing a skimpy fur
		is getting cold
		the tiny human rubs the numb hands
		quickly quicker
		blows on
		the helpless hands
		on the curb
		in the avenue
		in a closed carriage the world parades
		dressed

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
				
		***("w niebie na grzędach...")
		-------------------------------------------------------------

		w niebie na grzędach
		rosną ciepłe uczucia
		człowiek
		malutkie zwierzę ubrane w kuse futro
		marznie
		malutki człowiek przestępuje z nogi na nogę
		prędko prędzej
		malutki człowiek rozciera bezwładne ręce
		dmucha
		w bezsilne ręce
		na krawężniku
		szosą
		w zamkniętej karocy paraduje świat
		ubrany

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up