Wiersze Wybrane, page 226
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("an angel is my nieghbor")
		-----------------------------------------------------------

		an angel is my neighbor
		he guards human dreams
		that is why he gets home late
		i hear the quiet steps on the stairs
		and the rustle
		of the folded wings
		in the morning he stands in my door
		wide open
		and says:
		your window again
		shone long
		into the night
 
	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("moim sasiadem jest aniol...")
		-----------------------------------------------------------

		moim sąsiadem jest anioł
		on strzeże ludzkich snów
		dlatego wraca późno do domu
		na schodach słyszę dyskretne kroki
		i szelest
		zwijanych skrzydeł
		on rano staje w moich drzwiach
		otwartych na oścież
		i mówi:
		twoje okno znowu
		swieciło długo
		w noc
 
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up