Wiersze Wybrane, page 227
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("this castle has no doors...")
		-------------------------------------------------------------

		this castle has no doors
		or windows
		the sun reflects in the smooth walls
		the rain wove them over like a spider

		trees blossom on the outside
		a fly-by wind
		falls silent
		having met stony resistance

		this castle rises high
		on a mountain which I will not call glassy
		so as not to pile on difficulties

		because what is rock
		if in its midst
		a spring pulsates?

		a usual eternity suffices
		for the life-giving water
		to sculpt a passage out into the light

		grain by grain
		the smooth cool cut moistens
		
   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
				
		***("ten zamek nie ma drzwi...")
		-------------------------------------------------------------

		ten zamek nie ma drzwi
		ani okien
		w gładkich ścianach odbija sie słońce
		deszcz oprządł je jak pająk

		drzewa kwitną na zewnątrz
		przelatujący wiatr
		milknie
		napotykając kamienny opór

		ten zamek wznosi się wysoko
		na górze której nie nazwę szklaną
		aby nie piętrzyć trudności

		bo i czym jest skała
		jeśli w jej wnętrzu
		bije źródło?

		wystarczy zwykła wieczność
		aby życiodajna woda
		wyrzeźbiła korytarz na światło

		ziarno po ziarnie
		wilgotnieje gładki chłodny zrąb

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/


up