Wiersze Wybrane, page 228
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("a winter dream...")
		-------------------------------------------------------------

		a winter dream
		for my flimsy dresses
		a pearly dream
		for my wrists
		so in love with itself
		the sun
		it unveils its show daily

		and what for the good looks
		to shine
		and the light
		to set a fire to
		and a fire
		to ash hearts

		the most combustible of matter

		therefore I ask people do not go saying
		that anyone
		needs
		darkness
		for a thing

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
				
		***("sen zimowy...")
		-------------------------------------------------------------

		sen zimowy
		moich delikatnych sukien
		sen perłowy
		moich napięstków
		tak zakochane w sobie
		słońce
		odsłania się co dzień

		a uroda to po co
		żeby świecić
		a światło
		żeby pożar niecić
		a pożar
		żeby spopielać serca

		najbardziej całopalną materię

		dlatego proszę nie mówcie
		zę komukolwiek
		na cokolwiek
		ciemność
		potrzebna

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up