Wiersze Wybrane, page 231
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("the flame...")
		-------------------------------------------------------------

		the flame
		lives perfectly for briefly
		and during its life -- which lasts
		no longer than
		a dazzling moment
		it consumes volumes a thousandfold
		in quarto
		it embodies the best minds
		it outdoes quantity
		and quality
		(take a look at the Library of Alexandria
		it went up in flames
		in less than a day)
		and left in its wake is
		a fine powder
		fit for cleaning
		silver

		manuscripts edged in gold
		are especially dear to it
		it likes poetry
		but will not look askance at a work
		of analytical imagination

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
				
		***("plomien...")
		-------------------------------------------------------------

		płomień
		żyje doskonale bo krótko
		i w ciągu życia -- które trwa
		nie dłużej niż
		olśniewającą chwilę
		pochłania tysiąc woluminów
		in quarto
		wciela się w najprzedniejsze umysły
		niczym dla niego ilość
		i jakość
		(popatrz na aleksandryjską bibliotekę
		ta spłoneła
		w ciągu nieledwie dnia)
		i pozostaje po nim
		miałki proszek
		nadający się do czyszczenia
		srebra

		manuskrypty o złoconych brzegach
		szczególnie są mu bliskie
		lubi poezję
		ale nie pogardzi dziełem
		wyobraźni analitycznej

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up