Wiersze Wybrane, page 232
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		Argument Pro
		-------------------------------------------------------------

		Eliot
		seduces with descriptive pessimism
		one can see it clearly
		in the modern poetry anthologies
		pessimism grows wild
		taming the minds
		like grass tames the earth's surface

		confirming the correctness of this stance
		are all the mirrors
		surfaces of water standing
		reflecting the happening of seasons
		the emergence of nature
		self-obviating herself hurriedly

		the self
		weighs no more than a leaf
		swaying on a branch
		it is difficult to say
		that it fulfills any role at all
		it just exists for a bit
		it senses
		it wonders
		over the bottomless water
		one can see it clearly
		in the modern poetry anthologies
		and also
		in people's eyes
		who are over thirty
		

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		Argument Pro
		-------------------------------------------------------------

		Eliot
		uwodzi opisowym pesymizmem
		widać to wyraźnie
		w antologiach poezji współczesnej
		pesymizm rozrasta się bujnie
		opanowuje umysły
		jak trawa powierzchnię ziemi

		o słuszności tego stanowiska
		swiadczą wszystkie lustra
		powierzchnie stojącej wody
		odbijające dzianie się pór roku
		dynamizm natury
		unicestwiającej się pośpiesznie

		indywiduum
		nie znaczy więcej od liścia
		kołyszącego się na gałęzi
		trudno powiedzieć
		czy spełnia jakąkolwiek rolę
		przez chwilę isnieje po prostu
		czuje
		mysli
		naprzeciw niezgłębionej wody
		widać to wyraźnie
		w antologiach poezji wspołczesnej
		a także
		w spojrzeniach ludzi
		którzy przekroczyli lat trzydzieści

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up