Wiersze Wybrane, page 234
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		Death
		-------------------------------------------------------------

		a wise man
		looking into your sad face
		white
		knows nothing about you
		save that
		you obviate the body
		you scatter the body
		extravagantly
		enriching the wind in dust
		when they make you drink of incense
		you promise to leave
		unwillingly
		you waft through the church
		lengthwise
		as a streak of incense smoke
		they think that you do not exist
		you do
		you do
		because how else
		would it be possible to not be
		to a naturalist
		you are an enigma like life
		to a physicist
		a transmutation of matter
		to a believer
		a passage into another existence
		to us sufferers
		an emancipation
		
	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		Smierc
		-------------------------------------------------------------
	
		mędrzec
		wpatrzony w twoją smutną twarz
		białą
		nic nie wie o tobie
		oprócz tego
		że unicestwiasz ciało
		rozsypujesz ciało
		hojnie
		wzbogacasz pyłem wiatr
		kiedy cię poją kadzidłem
		obiecujesz odejść
		niechętnie
		snujesz się przez kościół
		wzdłuż
		smugą kadzielnego dymu
		oni myślą że ciebie nie ma
		jesteś
		jesteś
		bo jakżeby inaczej
		można było nie żyć
		dla przyrodnika
		jesteś zagadką jak życie
		dla fizyka
		przeistoczeniem materii
		dla wierzącego
		przejściem do innego bytu
		dla nas cierpiących
		wyzwoleniem

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up