Wiersze Wybrane, page 238
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("merciful were the Scythians...")
		-------------------------------------------------------------
	 
		merciful were the Scythians
		when the king died
		they throttled with a ribbon his favorite concubine
		and her dead body
		they threw on a funeral pyre
		her hair would mix
		with the ash of his hands
		her tiny teeth
		with the ash of his lips
		and when the embers darkened
		they took up the warm ashes
		and burried the lot
		in a huge chest
		they engraved with grasses and flowers
		in which the wind came to live
		
	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("milosierni byli Scytowie...")
		-------------------------------------------------------------
	 
		miłosierni byli Scytowie
		gdy umarł król
		udusili wstążką jego ulubioną nałożnicę
		i jej martwe ciało
		rzucili na stos
		zmieszały się jej włosy
		z popiolem jego rąk
		jej drobne zęby
		z popiołem jego ust
		a kiedy żar pociemniał
		zebrali ciepły popiół
		i pochowali wszystek
		w obszernej skrzyni
		rzeźbionej w trawy i kwiaty
		w których zamieszkał wiatr

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/


up