Wiersze Wybrane, page 240
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		Veritas
		-----------------------------------------------------------
 
		if I extend my hand
		wishing to touch
		I will encounter a copper wire
		bearing flowing electricity
		 
		I will rain in flakes
		falling down
		as ash
		 
		physics is true
		the bible is true
		love is true
		and true is pain
		 
	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		Veritas
		-----------------------------------------------------------
		 
		jeśli wyciągnę ręce
		i zechcę dotknąć
		natrafię na miedziany drut
		przez który płynie eletryczny prąd
		 
		posypię się
		popiołem
		w dół
		 
		fizyka jest prawdziwa
		biblia jest prawdziwa
		miłość jest prawdziwa
		i prawdziwy jest ból
		 
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up