Wiersze Wybrane, page 242
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("without you...")
		-------------------------------------------------------------
		 
		without you
		like without a smile
		the sky darkens
		the sun
		rises so slowly
		rubs its eyes
		with sleepy hands
		a day --

		in the grass
		a wakened butterfly
		stretches wings
		in a moment
		they will flare up
		they will spin up in a purest abstraction --
		colors colors colors
		
		in a whisper
		i pray to the put-to-sleep sky
		for the plain bread of love

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***(bez ciebie...)
		-------------------------------------------------------------
	 
		bez ciebie
		jak bez uśmiechu
		niebo pochmurnieje
		słońce
		wstaje tak wolno
		przeciera oczy
		zaspanymi dłońmi
		dzień --

		w trawie
		przebudzony motyl
		prostuje skrzydła
		za chwilę
		rozbłysną
		zawirują najczystszą abstrakcją
		kolory kolory kolory

		szeptem
		modlę się do uśpionego nieba
		o zwykły chleb miłości

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up