Wiersze Wybrane, page 246
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("to me you were only a rectangle of paper...")
		-------------------------------------------------------------

		to me you were only a rectangle of paper
		but my heart has just this very shape
		you were therefore my heart
		and the same quickened rhythm animated the paper
		engorged it to the dimension of a tree
		your words were leaves
		and my sadness the wind

		your words shone with color
		off my eyes
		and off my lips miserly snagging those words
		and off my hands
		with which I tore envelopes so delicately
		into fibers as if
		tearing your beating heart

		two years passed
		my shout is snowbound by the white of goose down
		a white shout of goose down stained in red
		the scent has darkened
		and only the tree --
		the memory grows in a taking over green
		
   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
				
		***("byles dla mnie tylko czworokatem papieru...")
		-------------------------------------------------------------

		byłeś dla mnie tylko czworokątem papieru
		lecz moje serce ma właśnie taki kształt
		byłeś więc moim sercem
		i ten sam pospieszny rytm ożywiał papier
		powiększał do rozmiaru drzewa
		twoje słowa były liśćmi
		a smutek mój wiatrem

		twoje słowa jaśniały kolorem
		od moich oczu
		i od moich ust chciwie chwytających słowa
		i od dłoni
		którymi rozrywałam koperty tak delikatnie
		jak gdybym na włókna
		rozrywała twoje bijące serce

		upłynęły dwa lata
		mój krzyk przysypał biały śnieg gęsiego pierza
		biały krzyk gęsiego pierza poplamiony czerwienią
		pociemniał zapach
		i tylko drzewo --
		pamięć rośnie zaborczą zielenią

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/


up