Wiersze Wybrane, page 247
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("what tenderness is called for do tell...")
		-------------------------------------------------------------
		 
		what tenderness is called for do tell
		to do away with the shadows under the eyes
		what caress to draw out of a thin line of lips
		a fullness of moon or flower?

		what love!
		to put out a tremoring crater
		an open wound in earth which
		does not want to heal or does not know how

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("jakiej czulosci trzeba powiedz...")
		-------------------------------------------------------------
	 
		jakiej czułości trzeba powiedz
		żeby rozproszyć cienie pod oczyma
		jakiej pieszczoty żeby z kreski ust
		wydobyć pełnię ksieżyca lub kwiatu?

		jakiej miłości!
		żeby zagasić krater rozedrgany
		otwartą ranę ziemi która
		nie chce się zgoić czy nie umie

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up