Wiersze Wybrane, page 249
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("I do not know how any other way...")
		-------------------------------------------------------------

		I do not know how any other way
		inside the body
		there is a cat bent with desire
		crying out for human hands

		I calm him with words
		I lie
		of wondrous colors and sounds

		he stabs his round eyes
		at the empty wall
		does not believe
		he stretches
		straightens fingers

		does not believe in anything
		suddenly
		with bent claws
		he stabs me
		the deaf blind cat

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
				
		***("nie potrafie inaczej...")
		-------------------------------------------------------------

		nie potrafię inaczej
		w środku ciała
		jest kot wygięty pragnieniem
		wołający o człowiecze ręce

		uspokajam go słowami
		kłamię
		o przedziwnych kolorach i dźwiękach

		wbija okrągłe oczy
		w pustą ścianę
		nie wierzy
		przeciąga się
		prostuje palce

		nie wierzy w nic
		i nagle
		wszystkie zgięte paznokcie
		wbija we mnie
		głuchy ślepy kot

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up