Wiersze Wybrane, page 250
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("in spring the ever surprised brows return...")
		-------------------------------------------------------------

		in spring the ever surprised brows return
		the poetry of puddles
		reflects all of the sky
		a branch of a familiar tree
		is watching closely now
		mulling over intently
		the color and the cut of leaves

		oh in spring the ever surprised brows return
		they fold the bristled wings
		to take up most tenderly
		the lodging above your eyes
		in the neighborhood of warm lips

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		***("na wiosnę przyfruwają zdumione brwi...")
		-------------------------------------------------------------

		na wiosnę przyfruwają zdumione brwi
		poezja kałuż
		odbija całe niebo
		gałąź znajomego drzewa
		przygląda się właśnie
		myślać intensywnie
		nad krojem i kolorem liści

		ach na wiosnę przyfruwają zdumione brwi
		składają nastroszone skrzydła
		żeby najtkliwiej nad oczyma twoimi zamieszkać
		w sąsiedztwie ciepłych warg

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up