Wiersze Wybrane, page 251
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("my shadow is a woman...")
		-------------------------------------------------------------

		my shadow is a woman
		I discovered this on a wall
		it smiled with a waviness of line
		and a bird of hips having its wings folded
		on a smile's branch it sang

		a blossoming tree
		hung heavy with green parrots
		through the wings
		an orange golden ripeness
		sun gleams in droplets
		in the rain
		a straight and naked tree
		my mouth open breasts

		the waxing moon of eyelashes twinkled
		went out
		when you blew out the match flame
		and put your hands on my shoulders
		my shadow was a woman
		before it was gone

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		***("moj cien jest kobieta...")
		-------------------------------------------------------------

		mój cień jest kobietą
		odkryłam to na ścianie
		on się uśmiechnął falistością linii
		i ptak bioder o zwiniętych skrzydłach
		na gałęzi uśmiechu śpiewał

		drzewo kwitnące
		obwieszone zielonymi papugami
		poprzez skrzydła
		pomarańcza złota dojrzałość
		słońce w kroplach połyska
		w deszczu
		proste i nagie drzewo
		moje usta uchylone piersi

		wschodzący księżyc rzęs zamigotał
		i zgasł
		gdy zdmuchnąłeś zapałki płomień
		i oparłeś na ramionach moich dłonie
		mój cień był kobietą
		nim zniknął

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up