Wiersze Wybrane, page 252
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("passion is this...")
		-------------------------------------------------------------

		passion is this
		of which the violins sang
		closed shut in a dark case
		in a stuffy one
		like the night
		within the shell of light
		marked with the fingernails of stars
		she lives
		in your words of warm pomegranate
		smells of peach
		of sun
		caught in the green web of a tree
		ripened
		tilted over the faded grass
		she weighs
		toward my open hands
		and I -- mouth shut
		teach in an alien tongue
		the word -- tight as death
		love

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		***("namietnosc to jest to...")
		-------------------------------------------------------------

		namiętność to jest to
		o czym spiewały skrzypce
		zamknięte w ciemnym futerale
		w dusznym
		jak noc
		wewnątrz łupiny światła
		znaczone paznokciami gwiazd
		ona żyje
		w twoich słowach z ciepłego granatu
		pachnie brzoskwinią
		słońcem
		schwytanym w zieloną sieć drzewa
		dojrzała
		przechylona nad spłowiałą trawą
		ciąży
		ku moim dłoniom otwartym
		a ja -- zamknięte usta
		w obcym języku uczę
		słowa -- ciasnego jak śmierć
		miłość

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up