Wiersze Wybrane, page 253
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		All My Deaths
		-------------------------------------------------------------

		how many times can one die of love
		the first time a bitter taste of earth it was
		a bitter taste
		a sour flower
		a red carnation burning

		the second time -- only a taste of space
		a white taste
		a cold wind
		a deaf soundoff of clanging wheels

		the third time fourth time fifth time
		I died less exaltedly
		four walls of the room and on my back
		and your profile sharp over me

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		Wszystkie moje smierci
		-------------------------------------------------------------

		ile razy można umrzeć z miłości
		pierwszy raz to był gorzki smak ziemi
		gorzki smak
		cierpki kwiat
		chłodny wiatr
		odzew kół g/łucho dudniący

		trzeci raz czwarty raz piąty raz
		umierałam z rutyną mniej wzniośle
		cztery ściany pokoju na wznak
		a nade mną twój profil ostry

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up