Wiersze Wybrane, page 255
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("I do not know how to say it with words...")
		-------------------------------------------------------------

		I do not know how to say it with words
		I do not pine for things with words
		but with hands
		enclosing space
		but with blood
		flowing within them

		you are in my pulse
		it sounds off
		and comes back
		to remember always

		within me you arise
		at the deepest
		and each breath
		robusting in the frost
		reminds me that you exist
		and that you left me again

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		***("nie umiem powiedziec slowem...")
		-------------------------------------------------------------

		nie umiem powiedzieć słowem
		nie słowem tęsknię
		ale rękoma
		zamykającymi przestrzeń
		ale krwią
		oplywającą ręce

		jesteś w moim tętnie
		odkrzykującym sobie
		powracającym do siebie
		wiecznie pamiętającym

		we mnie powstajesz
		najgłębiej
		i każdy oddech
		który na mrozie krzepnie
		przypomina że jesteś
		że znów odszedłeś ode mnie

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up