Wiersze Wybrane, page 256
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("I am still waiting for you...")
		-------------------------------------------------------------

		I am still waiting for you
		but you are not coming
		or if you are
		then only in passing for two days
		like that physicist from Moscow with an out of style hat
		who smiled at me
		and vanished beyond the curve of the white tracks
		I did not try to stop him
		I knew of course
		that it was not you
		
		I am waiting I am waiting doggedly
		so lightly the days touch me
		my longing is the longing of planets
		chilled and longing for the sun
		and you are the sun
		that allows me to live
		it is evening again
		on the rooftops the snow lies
		the slender steeples of churches prick the sky
		and the days so lightly run who knows where

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
				
		***("ja jeszcze ciagle czekam na ciebie...")
		-------------------------------------------------------------

		ja jeszcze ciągle czekam na ciebie
		a ty nie przychodzisz
		a jeśli
		to jesteś przejazdem na dwa dni
		jak ten fizyk z Moskwy w niemodnym kapeluszu
		który uśmiechnął się do mnie
		i zniknął na zakręcie białych szyn
		nie próbowałam go zatrzymać
		wiedziałam przecież
		zę to nie ty

		czekam czekam wytrwale
		tak lekko dotykają mnie dni
		moja tęsknota jest tęsknotą planet
		zmarzłych tęskniących do słońca
		a ty jesteś słońcem
		które pozwala mi żyć
		jest znowu wieczór
		na dachach leży śnieg
		wąskie wieże kościołów nakłuwają niebo
		i dni tak lekko biegną nie wiadomo gdzie

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up