Wiersze Wybrane, page 257
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("I made you quite...")
		-------------------------------------------------------------

		I made you quite
		a new middle ages
		what horse will I fetch you
		and what flowers will have wilted

		my heart is a fortress
		repulsing the least smiles
		like wind at a mountain pass
		and you rule it

		my heart is full of you
		as stores are full of grain
		at harvest

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		***("stworzylam dla ciebie calkiem")
		-------------------------------------------------------------

		stworzyłam dla ciebie całkiem
		nowe średniowiecze
		jakiego to konia ci przywiodę
		i jakie kwiaty zwiędną

		moje serce jest zamkiem warownym
		odpiera najlżejsze uśmiechy
		jak wiatr w górskiej przełęczy
		tak ty nim władasz

		moje serce jest pełne ciebie
		jak zboża pełne są spichrze
		w czas zbioru		

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up