Wiersze Wybrane, page 259
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("their warmth is nameless...")
		-------------------------------------------------------------

		their warmth is nameless
		and your warmth

		nobody gives names to trees
		I have not encountered
		a tree that is Sibyl
		a tree that is Judith
		a tree that is Salome

		I have not heard anyone ask
		for the given name of a flower

		nameless it grows out of the earth
		unassuming

		like the warmth
		of your hands


   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		***("ich cieplo jest bezimienne...")
		-------------------------------------------------------------

		ich ciepło jest bezimienne
		i twoje ciepło

		nikt nie nazywa imionami drzew
		nigdy nie spotkałam
		drzewa Sybilli
		drzewa Judyty
		drzewa Salome

		nie słyszałam aby ktoś pytał
		o imię kwiatu

		bezimmienny wyrasta z ziemi
		nieznaczny

		jak ciepło
		twoich rąk

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up