Wiersze Wybrane, page 260
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("I waited long...")
		-------------------------------------------------------------

		I waited long
		held up the hair with the hand
		made a stand for the hair
		from my lonesome hands from fingers

		the mouth I deceived with a caress
		of a colorful lipstick
		you wait -- I told the mouth
		the kisses will fly in
		they will descend
		in a swarm of bees into your rosy insides

		and the breasts I touched with the hand
		whispering to the rising ends
		you wait -- he will arrive
		he in whose hands's hollow
		you will find a calm harbor

		and to the sleek towers of legs
		turned upside down
		I told lies -- he will come
		and they trembled -- believing

		now -- I toss it all
		in the mirror's cool water
		like into a deep pond
		and turn away and laugh

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		***("czekalam dlugo...")
		-------------------------------------------------------------

		czekałam długo
		wspierałam włosy na ręce
		podpórkę robiłam włosom
		z moich rąk samotnych z palców

		usta oszukiwałam pieszczotą
		kolorowej szminki
		czekajcie -- mówiłam -- ustom
		przyfruną pocałunki
		opadną
		rojem pszczół w wasze różowe wnętrze

		i piersi dotykałam ręką
		szeptałam w uniesione końce
		czekajcie -- przyjdzie ten
		w którego rąk zagłębieniu
		znajdziecie przystań spokojną

		i nóg strzelistym wieżom
		odwróconym w dół
		kłamałam -- przyjdzie
		i drżały -- wierząc

		teraz -- rzucam to wszystko
		w chłodną taflę lustra
		jak w głeboki staw
		i odwracam twarz i się śmieję

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up