Wiersze Wybrane, page 262
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("why did I wash my breasts")
		-------------------------------------------------------------

		why did I wash my breasts
		and comb apart each hair
		in the narrow mirror
		empty are my hands
		and bed

		the thin pocketknife of night
		cut apart the wedding band
		it hung in a half-moon
		under the apple tree pregnant with buds

		I struggle pull hard
		a huge wind bloats
		the starched nightgown

		my belly is a smooth pond
		the breasts -- whitewater
		to caress them to calm -- to caress -- to caress

		the light of day drunk on impotence
		will find my parched mouth
		and unwillingly and alienatedly
		foggily I will kiss it -- it will go away

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		***("po co umylam piersi")
		-------------------------------------------------------------

		po co umyłam piersi
		i każdy włos z osobna
		czesałam w wąskim lustrze
		puste są moje ręce
		i łóżko

		cienki scyzoryk nocy
		rozciąl obrączkę
		półksiężycem zawisła
		pod brzemienną w pąki jabłonią

		szamocę się szarpię
		krochmaloną koszulę
		wydyma wielki wiatr

		mój brzuch jest gładkim stawem
		piersi -- rozpieniona woda
		ugłaskać je -- ugłaskać -- ugłaskać

		światło dnia pijane z niemocy
		znajdzie moje zaschłe usta
		i niechętnie i obco
		mglisto je ucałuję -- odejdzie

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up