Wiersze Wybrane, page 263
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("the words -- rectangular shingles")
		-------------------------------------------------------------


		the words -- rectangular shingles
		the sun -- a golden cat carefully walking on them
		softly bending paws
		over our dream

		press your mouth to the melody
		hair to the scent
		so many colors
		the sky has trembled
		to keep us from falling asleep

		a worry
		within us
		makes symmetric circles
		the world is infinitely spherical
		the narrow shingles
		the touch of the sun
		has the warmth of your hands

		the rectangle of the roof
		a navy blue background
		within a dark plane purple and gold bands
		our ephemeral dream circles
		on tiptoe
		a bird flutters
		caught
		in the aquamarine eyes of the cat

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		***("slowa -- czworokatne dachowki")
		-------------------------------------------------------------

		słowa -- czworokątne dachówki
		słonce -- złoty kot ostrożnie po nich chodzi
		miękko ugina łapy
		nad naszym snem

		przytul usta do melodii
		włosy do zapachu
		tyle kolorów
		rozedrgało niebo
		żebyśmy nie mogli zasnąć

		niepokój
		w nas
		zatacza symetryczne koła
		świat jest nieskończenie kulisty
		dachówki wąskie
		dotyk ślońca
		ma ciepło twoich dłoni

		czworokąt dachu
		granatowe tło
		w ciemnej płaszczyźnie pasma fioletowe i złote
		krąży nasz lekki sen
		na palcach
		trzepocze ptak
		schwytany
		w seledynowe oczy kota

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/


up