Wiersze Wybrane, page 265
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("tomorrow i will see you again...")
		-------------------------------------------------------------
		 
		tomorrow i will see you again
		oh you will be so wise
		framed in the black of the blackboard
		with forehead all folded in thousands of small creases

		through an open window
		a ray of sun will enter
		will sit down on my hair
		will shine

		astounded
		you will fall silent for a spell
		-- so fall silent the saints in paintings
		eyes affixed on the invisible God --

		tomorrow -- that will be tomorrow

		meanwhile the enduring sun
		is running around
		the other side of the frozen earth

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***(jutro zobacze cie znowu...)
		-------------------------------------------------------------
	 
		jutro zobaczę cię znowu
		o będziesz bardzo mądry
		oprawiony w tablicy czerń
		z czołem pofałdowanym w tysiące drobnych zmarszczek

		poprzez otwarte okno
		wejdzie promień słoneczny
		przysiądzie na moich włosach
		zaświeci

		zdumiony
		zamilkniesz na chwile
		-- tak milkną na obrazach święci
		w niewidzialnego Boga zapatrzeni --

		jutro -- to bedzie jutro

		tymczasem wytrwałe słońce
		obiega
		drugą stronę zamarzniętej ziemi

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up