Wiersze Wybrane, page 267
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		Last Poem
		---------------------------------------------------------

		this now is the last poem
		for you
		there will not be any more
		I said
		then
		I sealed the envelope with a stamp
		and threw in
		a flat square heart
		through the slit of the box

		now people walk cautiously
		around the box with letters
		they ask
		what is this --
		has a bird
		taken up lodging in the box with letters
		because it is thrashing
		its wings against the sides
		and almost
		sings

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		Ostatni wiersz
		-------------------------------------------------------------

		to już ostatni wiersz
		dla ciebie
		więcej już nie będzie
		powiedziałam
		potem
		zakleiłam list znaczkiem
		i wrzuciłam
		w podłużny otwór skrzynki
		płaskie kwadratowe serce

		teraz ludzie chodzą ostrożnie
		wokół skrzynki z listami
		pytają
		co to --
		czy w skrzynce z listami
		zamieszkał ptak
		bo tłucze
		skrzydłami o boki
		i nieledwie
		śpiewa

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/


up