Wiersze Wybrane, page 271
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("again I am here...")
		-------------------------------------------------------------

		again I am here
		on the same shore
		of the golden and flat
		stretched out supine
		the sun
		bending over me
		and my body ever more like the earth

		it notices nothing anymore
		past its own concentrating brownness

		no pine
		had your hair
		and no moss
		under my hand gave way
		as softly
		no bird
		in my closed fist
		trembled so
		and no night
		stripped of stars
		weighed as heavily with pitch dark

		in a moment I will pronounce a world
		and draw a border
		for my feet and hair
		a measurable world
		ever more like the earth
		a pulsating one

		there is no space
		between a word and love
		you are in the space
		between a word and love
		there is not any confidence
		only the word love
		love within a word

		I love you more than all the world's dictionaries 
		
   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
				
		***("znow jestem tu")
		-------------------------------------------------------------

		znów jestem tu
		na tym samym brzegu
		który złoty i płaski
		rozciągnięta na wznak
		słońce
		pochylone nade mną
		i moje ciało coraz bardziej jak ziemia

		nie dostrzega nic więcej
		oprócz własnej skupionej brunatności

		żadna sosna
		nie miała twoich włosów
		i żaden mech
		pod moją ręką nie giął się
		tak miękko
		żaden ptak
		w moim zamkniętym napięstku
		tak nie drgał
		i żadna noc
		z gwiazd odarta
		tak nie ciążyła mrokiem

		za chwile powiem świat
		i zakreślę granicę
		moim stopom i włosom
		wymierny
		coraz bardziej jak ziemia
		pulsujący

		nie ma żadnej przestrzeni
		pomiędzy słowem i miłością
		nie ma żadnej pewności
		tylko słowo miłość
		miłość w słowie

		kocham cię bardziej niż wszystkie słowniki świata

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up