Wiersze Wybrane, page 275
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("Halina Poswiatowska is supposedly a human")
		------------------------------------------------------------
		 
		Halina Poswiatowska is supposedly a human
		and supposedly is to die like many a human before her
		Halina Poswiatowska is right now toiling
		on her dying

		she does not yet believe but already suspects it
		and when she dips her left hand into a dream, in the right
		she mightily clasps a star -- a shred of the living sky
		and bleeds the light through the dark

		later she dims trailing behind her a rosy braid
		darkening in the wind of a dangerous and cool night
		Halina Poswiatowska -- this bit of wardrobe
		and these hands -- and a mouth no longer hungry
		
					Philadelphia, November 1958

	Polish original Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		*** ("Halina Poswiatowska to jest podobno czlowiek...")
		------------------------------------------------------------
		 
		Halina Poświatowska to jest podobno człowiek
		i podobno ma umrzeć jak wielu przed nią ludzi
		Halina Poświatowska własnie teraz się trudzi
		nad własnym umieraniem

		ona jeszcze nie wierzy ale już podejrzewa
		i kiedy w sen zagłębia lewą rękę to w prawej
		zaciska mocno gwiazdę -- strzępek żywego nieba
		i światłem poprzez ciemność krwawi

		potem gaśnie za sobą wlokąc warkocz różowy
		ciemniejący na wietrze nocy groźnej i chłodnej
		Halina Poświatowska -- te trochę garderoby
		i te ręce -- i usta co nie są już głodne
 
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up